Ochrana súkromia

Posledná aktualizácia: 09. november 2023

Toto Oznámenie o ochrane súkromia opisuje naše politiky a postupy týkajúce sa zbierania, používania a zverejňovania Vašich informácií pri používaní Služby a informuje Vás o Vašich právach na súkromie a o tom, ako Vás zákon chráni. Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zbieraním a používaním informácií v súlade s touto Politikou ochrany súkromia.

Sledovacie technológie a cookies

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivity v našej službe a na ukladanie určitých informácií. Sledovacie technológie, ktoré používame, sú majáky, značky a skripty na zber a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

Zbieranie a používanie vašich osobných údajov

Typy zbieraných údajov:

Osobné údaje

Počas používania našej služby sa môžeme opýtať, aby ste nám poskytli určité osobne identifikovateľné informácie, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu vás.

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zbierajú automaticky pri používaní služby. Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, unikátne identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje. Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zbierať určité informácie, vrátane, ale nielen, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, unikátneho ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilného operačného systému, typu mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, unikátne identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje. Môžeme tiež zbierať informácie, ktoré váš prehliadač posiela vždy, keď navštívite našu službu alebo keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia.

Neoddeliteľné / Zásadné Cookies

Tieto Cookies sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom Webovej stránky a na umožnenie použitia niektorých jej funkcií. Pomáhajú overovať používateľov a bránia podvodnému použitiu používateľských účtov. Bez týchto Cookies nemôžu byť služby, o ktoré ste požiadali, poskytnuté a my tieto Cookies používame iba na poskytnutie týchto služieb.

Cookies politika / Cookies prijatie oznámenia

Tieto Cookies identifikujú, či používatelia prijali používanie cookies na Webovej stránke.

Funkčné Cookies

Tieto Cookies nám umožňujú pamätať si vaše voľby, keď používate Webovú stránku, ako napríklad pamätanie sa na vaše prihlasovacie údaje alebo preferencie jazyka. Účelom týchto Cookies je poskytnúť vám osobnejší zážitok a zabrániť opätovnému zadávaniu vašich preferencií pri každom použití Webovej stránky.

Pre viac informácií o cookies, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa cookies, navštívte prosím našu Cookies politiku alebo sekciu Cookies v našich Zásadách ochrany súkromia.

Súbory cookie alebo cookies prehliadača

Súbor cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Môžete nariadiť svojmu prehliadaču, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby vás informoval, keď je súbor cookie odoslaný. Ak však neprijmete súbory cookie, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby. Pokiaľ ste nenastavili svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, naša služba môže používať súbory cookie.

Web Beacons

Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako web beacons (tiež označované ako clear gifs, pixel tags a jednopixelové gify), ktoré umožňujú spoločnosti napríklad počítať užívateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail a pre ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie popularity určitej časti a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť trvalé alebo relačné. Trvalé súbory cookie zostávajú na vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď ste offline, zatiaľ čo relačné súbory cookie sa odstránia hneď, ako zavriete svoj webový prehliadač.

Používame oba typy súborov cookie, relačné a trvalé, za účelmi uvedenými nižšie:

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na účely uvedené v tejto Zásade ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a využívať v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich právnych povinností (napríklad ak sme povinní uchovať Vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a politiky. Spoločnosť bude tiež uchovávať údaje o používaní na interné analýzy. Údaje o používaní sa zvyčajne uchovávajú po kratší čas, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme právne povinní uchovať tieto údaje po dlhšie časové obdobia.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, sa spracovávajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na akomkoľvek inom mieste, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené na - a udržiavané na - počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde môžu byť zákony o ochrane údajov odlišné od tých vo vašej jurisdikcii. Váš súhlas s touto ochranou osobných údajov nasledovaný vaším poskytnutím takýchto informácií predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na to, aby vaše údaje boli spracované bezpečne a v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nie sú na mieste primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov a ďalších osobných informácií.

Vymažte svoje osobné údaje

Máte právo vymazať alebo požiadať nás, aby sme pomohli vymazať osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili. Naša služba vám môže umožniť vymazať určité informácie o vás z rámca služby. Môžete nás kontaktovať s požiadavkou o prístup k, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Vezmite prosím na vedomie, že nám môže byť potrebné určité informácie uchovávať, keď máme právny záväzok alebo zákonný dôvod na to.

Použitie Vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytnutie a udržiavanie našej služby, vrátane monitorovania využitia našej služby.
 • Správa Vášho účtu: správa Vašej registrácie ako používateľa služby. Osobné údaje, ktoré poskytujete, Vám môžu dať prístup k rôznym funkcionalitám služby, ktoré sú Vám k dispozícii ako registrovanému používateľovi.
 • Kontaktovanie Vás: Kontaktovanie Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS, alebo iných ekvivalentných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informačných komunikácií súvisiacich s funkcionalitami, produktami alebo zmluvnými službami, vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané pre ich implementáciu.
 • Poskytnutie Vám noviniek, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo o ktorých ste sa informovali, pokiaľ ste sa nerozhodli, že takéto informácie nechcete dostávať.
 • Správa Vašich požiadaviek: Poskytnutie a správa Vašich požiadaviek na nás.
 • Pre obchodné prevody: Môžeme použiť Vaše informácie na hodnotenie alebo realizáciu zlúčenia, divestície, restrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúci záujem alebo ako súčasť konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú osobné údaje, ktoré máme o našich používateľoch služby, medzi prenášanými aktívami.
 • Pre iné účely: Môžeme používať Vaše informácie na iné účely, ako je analýza dát, identifikácia trendov využitia, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na hodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb, marketingu a Vášho zážitku.

Môžeme zdieľať Vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Môžeme zdieľať Vaše osobné informácie s poskytovateľmi služieb na monitorovanie a analýzu používania našej služby, na kontaktovanie Vás.
 • Pre obchodné prevody: Môžeme zdieľať alebo prenášať Vaše osobné informácie v súvislosti s, alebo počas rokovaní o, akomkoľvek zlúčení, predaji aktív spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celej alebo časti nášho podnikania inou spoločnosťou.
 • S pobočkami: Môžeme zdieľať Vaše informácie s našimi pobočkami, v ktorom prípade budeme od týchto pobočiek požadovať, aby dodržiavali túto Ochrannú politiku. Pobočky zahŕňajú našu materskú spoločnosť a akékoľvek ďalšie dcérske spoločnosti, spoločné podniky alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi: Môžeme zdieľať Vaše informácie s našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagácie.
 • S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak interagujete na verejných miestach s ostatnými používateľmi, takéto informácie môžu byť viditeľné pre všetkých používateľov a môžu byť verejne distribuované mimo.
 • S Vaším súhlasom: Môžeme zverejniť Vaše osobné informácie na akýkoľvek iný účel s Vaším súhlasom.
.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nie je určená nikomu mladšiemu ako 13 rokov. Nevzhľadom na to, nezískavame vedome osobne identifikovateľné informácie od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a viete, že Vám dieťa nám poskytlo osobné údaje, prosím, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme získali osobné údaje od niekoho mladšieho ako 13 rokov bez overenia rodičovského súhlasu, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako na právny základ pre spracovanie Vašich informácií a Vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme vyžadovať súhlas Vášho rodiča predtým, ako budeme získavať a používať tieto informácie.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Vynucovanie práva

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak je to vyžadované zákonom alebo na základe platných žiadostí verejných orgánov (napr. súd alebo vládny orgán).

Ostatné právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie právnej povinnosti
 • Ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti
 • Prevenciu alebo vyšetrovanie možného nesprávneho konania v súvislosti so službou
 • Ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet, ani metóda elektronického ukladania nie je 100% bezpečná. Snažíme sa používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, ale nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na každej stránke, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Zásady ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom: trav2croatia@gmail.com
 • Návštevou tejto stránky na našej webovej stránke: https://www.travel2croatia.eu/sk/privacy
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙