Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2023

Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, kiedy korzystasz z Serwisu. Informuje Cię również o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni. Używamy Twoich danych osobowych do świadczenia i ulepszania Serwisu. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to między innymi: beacony, tagi i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, które stosujemy, mogą obejmowac:

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Typy zbieranych danych:

Dane osobowe

Podczas korzystania z Naszej Usługi, możemy poprosic Cię o podanie nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację osoby, które mogą byc używane do kontaktowania się z Tobą lub do Twojej identyfikacji.

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi. Dane o użytkowaniu mogą zawierac informacje takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Kiedy dostęp do Usługi jest realizowany za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierac pewne informacje, w tym, ale nie tylko, typ urządzenia mobilnego, które używasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu mobilnym, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Możemy również zbierac informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy dostęp do Usługi jest realizowany za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Ciasteczka lub ciasteczka przeglądarki

Ciasteczko to mały plik umieszczony na Twoim urządzeniu. Możesz zinstruowac swoją przeglądarkę, aby odrzuciła wszystkie ciasteczka lub wskazała, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jeżeli jednak nie zaakceptujesz ciasteczek, możesz nie byc w stanie korzystac z niektórych części naszego serwisu. Jeżeli nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała ciasteczka, nasz serwis może z nich korzystac.

Web Beacons

Niektóre sekcje naszego serwisu i nasze e-maile mogą zawierac małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (również nazywane clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs) które pozwalają firmie, na przykład, liczyc użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail, a także na inne związane ze statystyką strony internetowej czynności (na przykład, rejestrowanie popularności pewnej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Ciasteczka mogą byc trwałe lub sesyjne. Trwałe ciasteczka pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, natomiast ciasteczka sesyjne są usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno trwałych, jak i sesyjnych ciasteczek do celów opisanych poniżej:

Niezbędne / Istotne Cookies

Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Usług dostępnych przez stronę internetową i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniac użytkowników i zapobiegac oszukańczemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie, usługi, o które poprosiłeś, nie mogą byc świadczone, a my wykorzystujemy te pliki cookie tylko do świadczenia tych usług.

Cookies Polityki / Zaakceptowane Cookies

Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie na stronie internetowej.

Pliki cookie funkcjonalności

Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętac wybory, które robisz, kiedy korzystasz ze strony internetowej, takie jak zapamiętywanie twoich danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistego doświadczenia i unikanie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz ze strony internetowej.

Aby uzyskac więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, i twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę Cookies lub sekcję Cookies naszej Polityki Prywatności.

Zachowanie Twoich Danych Osobowych

Firma będzie przechowywac Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w tej Polityce Prywatności. Zachowamy i będziemy używac Twoich Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i polityki. Firma będzie również przechowywac Dane dotyczące Użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące Użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przenoszenie Twoich Danych Osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w siedzibie firmy oraz w każdym innym miejscu, gdzie znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że te informacje mogą byc przenoszone do - i przechowywane na - komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnic się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Twoja zgoda na tę Politykę Prywatności, poprzedzona przekazaniem takich informacji, stanowi Twoją zgodę na taki transfer. Firma podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnic, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z tą Polityką Prywatności, a przeniesienie Twoich Danych Osobowych nie nastąpi do organizacji lub kraju, chyba że są tam odpowiednie kontrole, w tym zabezpieczenia Twoich danych i innych informacji osobistych.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo usunąc lub poprosic nas o pomoc w usunięciu danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Nasza usługa może dac Ci możliwośc usunięcia pewnych informacji o Tobie z naszej usługi. Możesz się z nami skontaktowac, aby poprosic o dostęp, poprawę lub usunięcie jakichkolwiek informacji osobowych, które nam dostarczyłeś. Zauważ jednak, że możemy musiec zachowac pewne informacje, gdy mamy do tego prawny obowiązek lub prawnie uzasadnioną podstawę.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może używac danych osobowych w następujących celach:

 • W celu świadczenia i utrzymania naszej usługi, w tym monitorowania korzystania z naszej usługi.
 • Zarządzanie Twoim kontem: zarządzanie Twoją rejestracją jako użytkownika usługi. Dane osobowe, które podajesz, mogą dac Ci dostęp do różnych funkcji usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • Kontakt z Tobą: Kontakt z Tobą przez e-mail, rozmowy telefoniczne, SMS lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub informacyjnych komunikatów związanych z funkcjami, produktami lub usługami, w tym aktualizacjami bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich implementacji.
 • Dostarczanie Ci wiadomości, specjalnych ofert i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywac takich informacji.
 • Zarządzanie Twoimi prośbami: Obsługa i zarządzanie Twoimi prośbami do nas.
 • W przypadku transakcji biznesowych: Możemy używac Twoich informacji do oceny lub przeprowadzenia fuzji, dywestycji, restrukturyzacji, reorganizacji, likwidacji lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to jako działającego podmiotu, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez nas o użytkownikach naszej usługi są jednym z przeniesionych aktywów.
 • W innych celach: Możemy używac Twoich informacji w innych celach, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i poprawa naszej usługi, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniac Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniac Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej usługi, aby skontaktowac się z Tobą.
 • W przypadku transakcji biznesowych: Możemy udostępniac lub przenosic Twoje dane osobowe w związku z, lub podczas negocjacji, jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania, lub nabycia całej lub części naszego biznesu przez inną firmę.
 • Z afiliantami: Możemy udostępniac Twoje informacje naszym afiliantom, w takim przypadku wymagamy od tych afiliantów przestrzegania tej Polityki Prywatności. Afiliantami są nasza spółka matka oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniac Twoje informacje naszym partnerom biznesowym, aby zaoferowac Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy dzielisz się danymi osobowymi lub w inny sposób interakcjonujesz w publicznych obszarach z innymi użytkownikami, takie informacje mogą byc widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą byc publicznie dystrybuowane na zewnątrz.
 • Z Twoją zgodą: Możemy ujawnic Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.
.

Ujawnianie Twoich Danych Osobowych

Policja i sądownictwo

W pewnych okolicznościach Firma może byc zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli wymaga tego prawo lub na żądanie właściwych organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnic Twoje Dane Osobowe, wierząc w dobrej wierze, że taki krok jest konieczny do:

 • Zastosowania się do obowiązku prawnego
 • Ochrony i obrony praw lub majątku Firmy
 • Zapobiegania lub badania możliwego niewłaściwego postępowania w związku z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Usługi lub publicznego
 • Ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest 100% bezpieczna. Dążymy do wykorzystania komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Twoich Danych Osobowych, ale nie możemy zagwarantowac ich absolutnego bezpieczeństwa.

Prywatnośc dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację personalną od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje dziecko dostarczyło nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami. Jeżeli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegac na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich informacji, a Twój kraj wymaga zgody od rodzica, możemy wymagac zgody Twojego rodzica, zanim zaczniemy zbierac i używac tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierac linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy Ci zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony. Nie mamy kontroli nad i nie ponosimy odpowiedzialności za treśc, politykę prywatności lub praktyki jakiejkolwiek strony trzeciej lub usług.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, możesz skontaktowac się z nami:

 • Poprzez email: trav2croatia@gmail.com
 • Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://www.travel2croatia.eu/pl/privacy
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙