Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 09. listopadu 2023

Tato Zásady ochrany osobních údajů popisují naše politiky a postupy týkající se sběru, použití a zveřejňování Vašich informací, když používáte Službu, a informují Vás o Vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak Vás zákon chrání. Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se sběrem a použitím informací v souladu s touto Zásadou ochrany osobních údajů.

Sběr a použití vašich osobních údajů

Typy sbíraných dat:

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které lze použít k vašemu kontaktování nebo identifikaci.

Data o využití

Data o využití se sbírají automaticky při používání služby. Data o využití mohou zahrnovat informace jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, doba strávená na těchto stránkách, unikátní identifikátory zařízení a další diagnostická data. Při přístupu ke službě mobilním zařízením můžeme automaticky sbírat určité informace, včetně, ale nejen, typu mobilního zařízení, které používáte, unikátního ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, operačního systému vašeho mobilu, typu mobilního internetového prohlížeče, který používáte, unikátních identifikátorů zařízení a dalších diagnostických dat. Můžeme také sbírat informace, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě naší služby nebo při přístupu ke službě mobilním zařízením

Sledovací technologie a cookies

Používáme cookies a podobné sledovací technologie k sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací. Sledovací technologie, které používáme, zahrnují majáky, značky a skripty pro sběr a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

Sběr a využití vašich osobních údajů Typy shromažďovaných dat: Osobní údaje Při využívání našich služeb vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které mohou být použity k vašemu kontaktování nebo identifikaci. Data o využití Data o využití jsou shromažďována automaticky při využití služby. Data o využití mohou zahrnovat informace jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, strávený čas na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data. Když přistupujete ke službě pomocí mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale nejen, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního operačního systému, typu mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických dat. Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá vždy, když navštěvujete naši službu nebo když přistupujete ke službě pomocí mobilního zařízení.

Soubory cookie nebo cookies prohlížeče

Soubory cookie jsou malé soubory umístěné na Vašem zařízení. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby Vás upozorňoval, když je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části našich služeb. Pokud jste nenastavili svůj prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie, naše služba může soubory cookie používat.

Web beacons

Některé části našich služeb a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako web beacons (také označované jako clear gifs, pixel tags a single-pixel gifs), které například umožňují společnosti počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularity určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být Trvalé nebo Sezení. Trvalé soubory cookie zůstávají na Vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když jste offline, zatímco Sezení soubory cookie jsou smazány hned, jak zavřete svůj webový prohlížeč.

Používáme oba typy souborů cookie, Trvalé i Sezení, pro níže uvedené účely:

Nezbytné / Zásadní Cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných na naší webové stránce a umožňují vám využívat některé z jejích funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabránit podvodnému využití uživatelských účtů. Bez těchto cookies by nebylo možné poskytnout služby, o které jste požádali, a my tyto cookies používáme pouze k poskytování těchto služeb.

Cookies politika / Přijetí Cookies upozornění

Tyto cookies identifikují, zda uživatelé přijali použití cookies na naší webové stránce.

Funkční Cookies

Tyto cookies nám umožňují zapamatovat si vaše volby, které děláte při používání naší webové stránky, jako je zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo preferovaného jazyka. Účelem těchto cookies je poskytnout vám osobnější zážitek a zabránit vám v opakovaném zadávání vašich preferencí při každém použití naší webové stránky.

Pro více informací o cookies, které používáme, a vašich možnostech týkajících se cookies, navštivte prosím naši politiku cookies nebo sekci Cookies naší Zásady ochrany osobních údajů.

Uchování Vašich osobních údajů

Společnost uchová Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely stanovené v této zásadě ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném k dodržení našich právních povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a politik. Společnost rovněž uchová údaje o použití pro interní analýzy. Údaje o použití jsou obecně uchovávány po kratší dobu, kromě případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti Naší služby, nebo jsme právně povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozovnách společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny a uchovávány na počítačích mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od těch ve vaší jurisdikci. Váš souhlas s touto zásadou ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto přenosem. Společnost podnikne všechny rozumně nutné kroky k zajištění toho, aby vaše údaje byly zpracovány bezpečně a v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů a žádný přenos vašich osobních údajů neproběhne do organizace nebo země, pokud nejsou na místě dostatečné kontroly včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

Smazání vašich osobních údajů

Máte právo smazat nebo požádat nás o pomoc se smazáním osobních údajů, které jsme o vás shromáždili. Naše služba vám může umožnit smazat určité informace o vás ze služby. Můžete nás kontaktovat s žádostí o přístup, opravu nebo smazání jakýchkoli osobních informací, které jste nám poskytli. Upozorňujeme však, že můžeme potřebovat určité informace ponechat, pokud máme právní povinnost nebo zákonný důvod k tomu.

Odhalení vašich osobních údajů

Policie a jiné vymáhací orgány

Za určitých okolností může být Společnost povinna odhalit Vaše osobní údaje, pokud je to vyžadováno zákonem nebo na základě platných žádostí veřejných úřadů (např. soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může odhalit Vaše osobní údaje v dobré víře, že takové jednání je nezbytné k:

  • Dodržení právní povinnosti
  • Chránit a obhajovat práva nebo majetek Společnosti
  • Prevenci nebo vyšetření možného pochybení v souvislosti se Službou
  • Chránit osobní bezpečí uživatelů Služby nebo veřejnosti
  • Chránit se proti právní odpovědnosti

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádná metoda přenosu po internetu nebo metoda elektronického ukládání není 100% bezpečná. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena nikomu mladšímu 13 let. Nevědomky nesbíráme osobně identifikovatelné informace od nikoho, kdo je mladší 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od někoho, kdo je mladší 13 let, bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme spolehnout na souhlas jako právní základ pro zpracování Vašich informací a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme vyžadovat souhlas Vašeho rodiče, než tyto informace shromáždíme a použijeme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na její stránku. Důrazně vám doporučujeme přečíst si Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny této Zásady ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat Naši Zásadu ochrany osobních údajů. O jakýchkoliv změnách Vás budeme informovat tím, že zveřejníme novou Zásadu ochrany osobních údajů na této stránce.

O změně Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na Našem Servisu, před tím než se změna stane účinnou a aktualizujeme datum Poslední aktualizace na vrcholu této Zásady ochrany osobních údajů.

Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tuto Zásadu ochrany osobních údajů na případné změny. Změny této Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné v momentě jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se této zásady ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

  • E-mailem: trav2croatia@gmail.com
  • Návštěvou této stránky na našem webu: https://www.travel2croatia.eu/cs/privacy

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

  • E-mailem: trav2croatia@gmail.com
  • Návštěvou této stránky na našem webu: https://www.travel2croatia.eu/cs/privacy
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙